Clasa a VI-a

I. LITERATURA

1. OPERA EPICA

a) Schita. Dl Goe de I.L. Caragiale

b) Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor

c) Naratorul. Naratiunea la persoana a IIIa

d) Naratiunea la persoana I. Naratorul ca personaj

d) Cum argumentam apartenenta unui text literar la genul epic

e) Cum se face caracterizarea unui personaj literar

2. LITERATURA FOLCLORICA. OPERA EPICA IN VERSURI

a) Balada

3. LITERATURA CULTA. OPERA EPICA IN VERSURI

a) Fabula

4. OPERA EPICA. REPORTAJUL. REPORTAJ LITERAR SI REPORTAJ JURNALISTIC

5. OPERA LIRICA DESCRIPTIVA

a) Pastelul

b) Tabloul. Portretul. Descrierea. Descrierea literara. Descrierea nonliterara

c) Opera lirica

6. LITERATURA FOLCLORICA. OPERA LIRICA

a) Caracteristicile operelor folclorice

b) Doina

II. GRAMATICA

1. NOTIUNI DE FONETICA

2. SEMNE DE PUNCTUATIE. SEMNE DE ORTOGRAFIE

3. VOCABULARUL LIMBII ROMANE. LEXICUL. Mijloace interne de imbogatire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale

4. SITUATIA DE COMUNICARE (EMITATOR, MESAJ, RECEPTOR)

5. Familia lexicala. Rima. Masura. Ritmul

6. Clase lexicale. SINONIMEANTONIMEOMONIMEPARONIMEPleonasmul

7. NOTIUNI DE SINTAXA

7.1. PROPOZITIA SI FRAZA

7.2. SUBIECTUL (Subiect exprimat; Subiect neexprimat; Propozitii fara subiect)

7.3. PREDICATUL. Predicatul verbal. Predicatul nominal

7.4. ATRIBUTUL

a) Atributul adjectival

b) Atributul substantival

c) Atributul pronominal

d) Atributul pronominal in dativ

e) Atributul verbal

f) Atributul adverbial

7.5. COMPLEMENTUL

a) Complemente necircumstantiale. Complementul direct. Complementul indirect

b) Complemente circumstantiale

8. VERBUL

8.1. Modurile personale (predicative)

a) Modul indicativ

b) Modul imperativ

c) Modul conjunctiv

d) Modul conditional-optativ. Propozitia optativa

8.2. Modurile nepersonale

a) Modul infinitiv

b) Modul gerunziu

c) Modul participiu

d) Modul supin

9. SUBSTANTIVUL

a) Substantive simple. Substantive compuse. Ortografia substantivelor compuse

b) Substantive colective

c) Substantive defective

d) Cazuri si functii sintactice ale substantivelor

e) Valorile stilistice ale substantivului

10. PRONUMELE

a) Pronumele personal

b) Pronumele reflexiv

c) Pronumele posesiv. Adjectivul pronominal posesiv

d) Pronumele demonstrativ. Adjectivul pronominal demonstrativ

11. NUMERALUL

12. ADJECTIVUL

a) Articolul adjectival

b) Gradele de comparatie

13. ADVERBUL

14. PREPOZITIA

15. CONJUNCTIA

16. INTERJECTIA

SITUATIA DE COMUNICARE

a) Structura textului oral. Comunicarea prin texte non-literare. Afisul

b) Descrierea orala

c) Scrierea imaginativa

d) Compunerea cu caracter descriptiv

e) Trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta.

f) Texte non-literare: Anuntul, stirea, reclama

g) Relatarea. Argumentarea unui punct de vedere.

h) Povestirea. Rezumatul. Conspectul

i) Organizarea unui text in functie de destinatie. Cartea postala, scrisoarea, telegrama, cererea

j) Scrierea reflexiva inspirata din experienta personala. Jurnalul

FIGURI DE STIL

a) Personificarea

b) Metafora

c) Antiteza

d) Hiperbola

e) Epitetul. Tipuri de epitete