Clasa a VIII-a

ALGEBRA

I. NUMERE REALE

1. Numere rationale. Numere irationale

2. Multimea numerelor reale. Axa numerelor reale. Opusul unui numar real. Modulul unui numar real

3. Intervale

4. Operatii cu numere reale

5. Calcule cu radicali

6. Calcul algebric

II. FUNCTII

1. Produsul cartezian a doua multimi

2. Functii. Graficul unei functii. Reprezentarea grafica a unei functii

3. Reprezentarea grafica a functiei f : R → R, f(x)=ax + b, a, b ∈ R

4. Reprezentarea grafica a functiei f : I  → R, f(x)=ax + b, unde I ⊂ R este un interval

III. ECUATII SI INECUATII

1. Relatia de egalitate in multimea numerelor reale

2. Ecuatii

3. Sisteme de doua ecuatii cu doua necunoscute

4. Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuatiilor si al sistemelor de ecuatii

5. Inecuatii si sisteme de inecuatii

6. Ecuatii de forma ax2 + bx + c = 0, x ∈ R, a,b,c ∈ R, a ≠ 0

GEOMETRIE

I. RELATII INTRE PUNCTE, DREPTE SI PLANE

1. Corpuri geometrice cunoscute

2. Puncte, drepte, plane

3. Pozitiile relative ale unei drepte fata de un plan

4. Pozitiile relative a doua plane

5. Paralelism in spatiu

6. Alte teoreme de paralelism

7. Masura unghiului a doua drepte. Drepte perpendiculare.

8. Dreapta perpendiculara pe un plan

9. Calculul distantelor

10. Prisma

11. Piramida regulata

12. Simetrie in spatiu

13. Sectiuni in corpurile studiate. Trunchiul de piramida.

II. PROIECTII ORTOGONALE PE UN PLAN

1. Teorema celor 3 perpendiculare

2. Unghi diedru

3. Plane perpendiculare

4. Proiectii ortogonale pe un plan

5. Unghiul unei drepte cu un plan

III. ARII SI VOLUME

1. Calculul ariilor

2. Calculul volumelor

IV. CORPURI ROTUNDE

1. Cilindrul

2. Conul

3. Trunchiul de con

4. Sfera

 • Programa clasa a VIII-a

  ALGEBRA

  Numere reale

  Reprezentare numerelor reale pe axa numerelor prin aproximari

  Modulul unui numar real

  Intervale de numere reale

  Operatii cu numere reale

  Calcule cu numere reale …

  Read more...