Clasa a VI-a

ALGEBRA

I. RECAPITULARE SI COMPLETARI

1. DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE

a) Divizor. Multiplu. Proprietati ale relatiei de divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Cel mai mare divizor comun. Cel mai mic multiplu comun

2. OPERATII CU NUMERE RATIONALE

a) Fractii; operatii cu fractii

b) Aflarea unei fractii dintr-un intreg

c) Fractii zecimale finite

3. REZOLVAREA UNOR ECUATII

II. RAPOARTE. PROCENTE. PROPORTII

1. Rapoarte

2. Procente

3. Proportii

a) Definitie; proprietatea fundamentala a proportiilor

b) Aflarea termenului necunoscut dintr-o proportie

c) Aflarea raportului procentual

d) Marimi direct proportionale; regula de trei simpla

e) Marimi invers proportionale; regula de trei simpla

III. NUMERE INTREGI

1. Recapitulare si completari

a) Multimea numerelor intregi; axa numerelor; numere opuse; valoarea absoluta a unui numar intreg

b) Sisteme de axe ortogonale

2. Operatii cu numere intregi

a) Adunarea si scaderea numerelor intregi

b) Inmultirea si impartirea numerelor intregi

c) Puterea unui numar intreg. Calcule cu puteri. Compararea puterilor

d) Ordinea efectuarii operatiilor si folosirea parantezelor

e) Radacina patrata

3. Rezolvarea ecuatiilor in Z

4. Inecuatii

IV. NUMERE RATIONALE

1. Multimea numerelor rationale (Q)

2. Operatii cu numere rationale

a) Adunarea si scaderea numerelor rationale

b) Inmultirea si impartirea numerelor rationale

c) Puterea unui numar rational

d) Ordinea efectuarii operatiilor si folosirea parantezelor

3. Ecuatii; probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor

4. Media aritmetica. Media aritmetica ponderata

GEOMETRIE

I. RECAPITULARE SI COMPLETARI

1. Folosirea instrumentelor geometrice

2. Figuri geometrice

3. Corpuri geometrice

II. DREAPTA

1. Punct. Dreapta. Semidreapta. Segment

2. Plan. Semiplan

3. Pozitiile relative ale unui punct fata de o dreapta. Puncte coliniare

4. Pozitiile relative a doua drepte

5. Distanta dintre doua puncte. Lungimea unui segment. Segmente congruente.

6. Figuri congruente

III. UNGHIURI

1. Definitie. Elemente

2. Masura unghiurilor (unitati de masura)

3. Masurarea unghiurilor

4. Calcule cu masuri de unghiuri

5. Unghiuri congruente. Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi

6. Unghiuri suplementare. Unghiuri complementare

7. Unghiuri opuse la varf. Unghiuri in jurul unui punct

IV. CONGRUENTA TRIUNGHIURILOR

1. Triunghiul - clasificarea triunghiurilor. Unghi exterior unui triunghi.

2. Constructia triunghiurilor

3. Congruenta triunghiurilor oarecare

V. PERPENDICULARITATE IN PLAN

1. Drepte perpendiculare

2. Constructia triunghiurilor dreptunghice

3. Congruenta triunghiurilor dreptunghice

4. Bisectoarea unui unghi

5. Mediatoarea unui segment

VI. PARALELISM

1. Metoda reducerii la absurd. Secanta a doua drepte. Teorema dreptelor paralele taiate de o secanta.

2. Axioma paralelelor (Axioma lui Euclid)

3. Distanta dintre doua drepte paralele

4. Linia mijlocie intr-un triunghi

VII. PROPRIETATI ALE TRIUNGHIULUI

1. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi. Teorema unghiurilor exterioare

2. Inaltimea in triunghi. Aria unui triunghi.

3. Mediana intr-un triunghi. Simetria fata de o dreapta

4. Triunghi isoscel (proprietati)

5. Proprietatile triunghiului echilateral

6. Proprietatile triunghiului dreptunghic

7. Relatii intre laturile si unghiurile unui triunghi oarecare

VIII. PATRULATERE

1. Notiuni introductive

2. Paralelogramul. Aria unui paralelogram. Simetria fata de un punct.

 • Numere rationale

  Notiuni de baza

  Tipuri de fractii:

  Fractii Echivalente:

  $$$\frac { a }{ b } \quad =\quad \frac { c }{ d } \quad$$$, daca $$$\quad a\quad \cdot \quad d\quad =\quad b\quad \cdot \quad c$$$, unde $$$ …

  Read more...