Clasa a VII-a

TESTE INITIALE

Test initial 1

ALGEBRA

I. RECAPITULARE SI COMPLETARI

1. Multimi

2. Multimea numerelor intregi

3. Ecuatii cu coeficienti intregi

4. Inecuatii cu coeficienti intregi

5. Divizibilitatea numerelor intregi. Proprietati

II. NUMERE RATIONALE

1. Numere rationale. Axa numerelor. Modul. Orientare

2. Scrierea numerelor rationale sub forma zecimala si fractionara

3. Operatii cu numere rationale

4. Ecuatii cu coeficientii rationali

5. Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecuatiilor

6. Raport. Probabilitate

7. Proportii

8. Raport procentual. Procent

9. Sir de rapoarte egale

10. Marimi direct si invers proportionale

11. Media aritmetica. Media aritmetica ponderata.

12. Elemente de organizarea datelor si probabilitati

III. NUMERE REALE

1. Radacina patrata a unui numar rational pozitiv

2. Multimea numerelor reale. Aproximari

3. Operatii cu numere reale

4. Media aritmetica. Media aritmetica ponderata

5. Media geometrica

6. Sistem de axe ortogonale

7. Dependente functionale

IV. CALCUL ALGEBRIC

1. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere

2. Formule de calcul prescurtat

3. Metode de descompunere in factori

4. Rezolvarea ecuatiei ax2 = b, a ∈ Q*, b ∈ Q

V. ECUATII SI SISTEME DE ECUATII

1. Relatia de egalitate in multimea numerelor reale

2. Ecuatii cu coeficienti reali

3. Sisteme de doua ecuatii cu doua necunoscute

4. Rezolvarea unor probleme cu ajutorul sistemelor de ecuatii

GEOMETRIE

I. RECAPITULARI SI COMPLETARI

1. Elemente de logica

2. Exercitii si probleme recapitulative din materia clasei a VI-a

3. Simetria fata de un punct si fata de o dreapta

4. Paralelogramul

5. Paralelograme particulare

6. Linia mijlocie in triunghi

7. Trapezul. Linia mijlocie in trapez

8. Arii

II. ASEMANAREA TRIUNGHIURILOR

1. Raportul a doua segmente

2. Segmente proportionale

3. Impartirea unui segment intr-un raport dat

4. Teorema paralelelor echidistante

5. Teorema lui Thales

6. Triunghiuri asemenea

7. Teorema fundamentala a asemanarii

8. Criterii de asemanare a triunghiurilor

III. RELATII METRICE IN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC

1. Proiectii ortogonale

2. Relatii metrice in triunghiul dreptunghic

3. Elemente de trigonometrie

4. Rezolvarea triunghiului dreptunghic

5. Calculul ariei unui triunghi folosind sinusul

IV. CERCUL

1. Definitii de baza

2. Unghi la centru. Arce de cerc

3. Pozitiile relative ale unei drepte fata de un cerc

4. Unghi inscris in cerc

5. Patrulater inscris intr-un cerc. Patrulater inscriptibil

6. Pozitiile relative a doua cercuri

7. Poligoane regulate

8. Lungimea cercului si aria discului

 • Programa clasa a VII-a

  ALGEBRA

  Multimea numerelor rationale:

  Multimea numerelor rationale: reprezentarea numerelor rationale pe axa numerelor, opusul unui numar rational; valoarea absoluta (modulul)

  Operatii cu …

  Read more...