Programa clasa a VIII-a


ALGEBRA

Numere reale

 • Reprezentare numerelor reale pe axa numerelor prin aproximari
 • Modulul unui numar real
 • Intervale de numere reale
 • Operatii cu numere reale
 • Calcule cu numere reale reprezentate prin litere
 • Descompuneri in factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul)
 • Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere

 

Functii

 • Notiunea de functie
 • Functii definite pe multimi finite exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule; graficul unei functii, reprezentarea geometrica a graficului

 

Ecuatii, inecuatii si sisteme de ecuatii

 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi a sistemelor de ecuatii

GEOMETRIE


Relatii intre puncte, drepte si plane

 • Puncte, drepte, plane: conventii de desen si de notatie
 • Determinarea dreptei; determinarea planului
 • Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul
 • Prisma: descriere si reprezentare; paralelipipedul dreptunghic; cubul
 • Pozitii relative a doua drepte in spatiu; relatia de paralelism in spatiu
 • Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fara demonstratie); unghiul a doua drepte in spatiu; drepte perpendiculare
 • Pozitii relative ale unei drepte fata de un plan; dreapta perpendiculara pe un plan; distanta de la un punct la un plan (descriere si reprezentare); inaltimea piramidei (descriere si reprezentare)
 • Pozitii relative a doua plane; plane paralele; distanta dintre doua plane paralele (descriere si reprezentare); inaltimea prismei (descriere si reprezentare); sectiuni paralele cu baza in corpurile geometrice studiate
 • Trunchiul de piramida: descriere si reprezentare

 

Proiectii ortogonale pe un plan

 • Proiectii de puncte, de segmente de dreapta si de drepte pe un plan
 • Unghiul dintre o dreapta si un plan; lungimea proiectiei unui segment
 • Teorema celor trei perpendiculare; calculul distantei de la un punct la o dreapta; calculul distantei de la un punct la un plan; calculul distantei dintre doua plane paralele
 • Unghi diedru; unghi plan corespunzator diedrului; unghiul dintre doua plane; plane perpendiculare
 • Calculul unor distante si masuri de unghiuri pe fetele sau in interiorul corpurilor studiate.

 

Calcularea de arii si volume

 • Paralelipipedul dreptunghic, cubul: descriere, desfasurare, aria laterala, aria totala si volum
 • Prisma dreapta cu baza: triunghi echilateral, patrat, dreptunghi, hexagon regulat: descriere, desfasurare, aria laterala, aria totala si volum
 • Piramida triunghiulara regulata, tetraedrul regulat, piramida patrulatera regulata, piramida hexagonala regulata: descriere, desfasurare, aria laterala, aria totala si volum
 • Trunchiul de piramida triunghiulara regulata,trunchiul de piramida patrulatera regulata: descriere, desfasurare, aria laterala, aria totala, volum
 • Cilindrul circular drept, conul circular drept, trunchiul de con circular drept: descriere, desfasurare, sectiuni paralele cu baza si sectiuni axiale; aria laterala, aria totala si volumul.
 • Sfera: descriere, aria, volumul