Etapele inscrierii in invatamantul liceal de stat

Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat

Aceasta se adreseaza candidatilor din seria curenta, precum si celor din seriile anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017.

 • 8 – 12 iulie 2016:
  • se vor completa optiunile in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
  • se vor completa fisele de inscriere si de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea.
  • se vor introduce in baza de date computerizata datele din fisele de inscriere
 • 9 – 13 iulie 2016:
  • se vor verifica de catre parinti si candidati, fisele editate de calculator, se vor corecta eventualele greseli in baza de date computerizata si se vor lista fisele corectate din calculator.
 • 14 iulie 2016:
  • acesta este termenul limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere / al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata.
  • se vor preda de catre comisia de centrul de inscriere fisele de optiuni originale, la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti
 • 15 iulie 2016:
  • se vor transmite bazele de date de la centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti, la Centrul National de Admitere
 • 16 – 17 iulie 2016:
  • se vor verifica si corecta bazele de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti
  • se vor transmite modificarile la comisia nationala
 • 18 iulie 2016:
  • se vor corecta erorile si se va confirma incheierea modificarilor.
 • 19 iulie 2016:
  • se va face repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017
 • 20 iulie 2016:
  • se vor afisa in unitatile de invatamant gimnazial listele cu absolventii repartizati, proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat din judet / municipiul Bucuresti
  • se va afisa de catre fiecare unitate de invatamant liceal lista candidatilor repartizati in acea unitate
 • 21 – 29 iulie 2016:
  • se vor depune dosarele de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

 

A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat

Aceasta se adreseaza candidatilor din seria curenta, precum si celor din seriile anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017.

 • 20 iulie 2016:
  • va avea loc inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna
 • 23 iulie 2016:
  • se vor afisa rezultatele la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna si se vor rezolva eventualele contestatii
 • 20 – 25 iulie 2016:
  • se va completa fisa de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, si de asemenea, se va completa o noua fisa de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii.
 • 25 iulie 2016:
  • se va completa fisa de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele / clasele care organizeaza probe de aptitudini
  • se va completa fisa de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 • 20 – 26 iulie 2016:
  • se vor introduce datele in calculator, se vor verifica fisele listate si se vor corecta eventualele erori
 • 27 iulie 2016:
  • se vor transmite noile baze de date la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere
 • 28 iulie 2016:
  • va avea loc repartizarea computerizata a candidatilor din a 2-a etapa a admiterii
  • se vor afisa in unitatile de invatamant gimnazial / in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective / din alte judete, repartizati in a 2-a etapa si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat
  • se vor afisa de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat listele candidatilor repartizati in acea unitate in a 2-a etapa
 • 28 – 29 iulie 2016:
  • se vor depune dosarele de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii din etapa a 2-a
  • se va transmite de catre unitatile de invatamant liceal de stat situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii
 • 1 – 4 august 2016:
  • se vor rezolva de catre comisia judeteana de admitere situatiile speciale aparute dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate

 

A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat

Aceasta se adreseaza candidatilor din seria curenta, precum si celor din seriile anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017.

 • 1 august 2016:
  • se va afisa locul de desfasurare si graficul probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
 • 29 august 2016:
  • se vor inscrie candidatii la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 • 30 – 31 august 2016:
  • se vor desfasura probele de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 • 1 – 2 septembrie 2016:
  • se vor repartiza absolventii clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare
 • 5 septembrie 2016:
  • se va transmite catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii