CALENDARUL EVALUARII NATIONALE 2016

Pentru elevii clasei a VIII-a, care in vara anului 2016 vor sustine examenele de Evaluare Nationala, dorim sa va punem la dispozitie informatii utile cu privire la calendarul desfasurarii examenelor, contestatiilor, rezultatelor finale.

Calendar

Prin urmare, calendarul Evaluarii Nationale 2016, aprobat si publicat in Monitorul Oficial este:

 • Inscrierea la Evaluarea Nationala: 15 – 17 iunie 2016
 • Terminarea anului scolar: 17 iunie 2016
 • Proba scrisa la limba si literatura romana: 27 iunie 2016
 • Proba scrisa la limba si literatura materna: 28 iunie 2016
 • Proba scrisa la matematica: 29 iunie 2016
 • Afisarea primelor rezultate: 1 iulie 2016, pana la ora 16:00
 • Depunerea contestatiilor: 1 iulie 2016, intre orele 16:00 – 20:00
 • Solutionarea contestatiilor: 2 – 4 iulie 2016
 • Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii: 5 iulie 2016

 

De asemenea, mai jos gasiti si alte informatii utile pentru admiterea la liceu in anul scolar 2016 – 2017.

 • 28 aprilie 2016:
  • se va afisa oferta de scolarizare / oferta de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica;
  • se vor stabili codurile pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari / domenii de pregatire, limba de predare
  • se va crea baza de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, care sa cuprinda datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
  • se va tipari brosura care cuprinde informatiile despre admitere
 • 9 mai 2016:
  • se vor transmite in unitatile de invatamant gimnazial brosurile cu informatiile legate de admitere
  • inspectoratele vor trimite catre scolile gimnaziale lista centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru
  • se va afisa in fiecare unitate de invatamant gimnazial graficul sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
 • 17 mai 2016:
  • Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
 • 11 – 31 mai 2016:
  • vor fi sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
 • 22 iunie 2016:
  • se va transmite de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial, catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, baza de date cu mediile generale de absolvire ale absolventilor claselor a VIII-a, precum si lista cu elevii corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau care au fost exmatriculati.
 • 24 iunie 2016:
  • se va transmite de catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, catre Comisia Nationala de admitere, baza de date cu mediile generale la nivel national ale absolventilor clasei a VIII-a
 • 7 iulie 2016:
  • se va transmite de catre Comisia Nationala de Admitere, catre comisiile judetene, baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana
 • 8 iulie 2016:
  • In fiecare unitate de invatamant gimnazial se va afisa lista candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
  • se vor completa de catre secretariatele scolilor, fisele de inscriere cu numele / codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere.
  • se va anunta ierarhia la nivel judetean / al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a
 • 11 iulie 2016:
  • se vor elibera fisele de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet